Politica de confidențialitate

ARCAmedical.ro respectă cu strictețe confidențialitatea datelor clienților și se angajează să nu transmită datele personale ale clienților sau utilizatorilor către terți (persoane fizice sau juridice), să nu le comercializeze, să nu le ofere gratuit, să nu se angajeze în schimburi de date cu terți sau alți utilizatori ai site-ului www.arcamedical.ro. Datele personale ale clienților și utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului în care au fost introduse (contactul cu noi).

Notă de informare privind protecția datelor personale

Potrivit legislatiei în materie, ARCAmedical.ro are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienții sau utilizatorii le furnizează.

Activitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter persoanal este conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin acceptarea termenilor și conditiilor prevăzute în prezenta secțiune, utilizatorii www.ARCAmedical.ro sunt informați cu privire la următoarele:

Categoriile de date prelucrate

Prin intermediul sitului www.ARCAmedical.ro colectăm urmatoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de email, date de geolocație, date de trafic și adrese de IP. Datele sunt limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele în scopul de a contacta clienții, pentru a efectua programările și pentru oferirea serviciilor medicale. Datele sunt colectate doar pentru aceste scopuri și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Temeiului prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul derulării raporturilor comerciale între operator și beneficiarii serviciilor oferite de operator. NU prelucrăm date cu caracter personal în scop de marketing și publicitate.

Drepturile persoanei vizate

Prin acceptarea termenilor și conditiilor prevazute în prezenta secțiune, utilizatorul (persoana vizată) ia la cunoștință despre:

– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele mele personale;

– dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

– dreptul la ștergerea datelor în cazul în care (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizata își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (c) persoana vizată se opune prelucrării în mod intemeiat (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

– dreptul la restricționarea prelucrării dacă (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opoziție, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de a depune o plangere în fața unei autorități de supraveghere;

– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate.

Aceste drepturi prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 se coroborează cu cele prevazute de Legea nr. 677/2001, respectiv: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de modificare a datelor, de ștergere a datelor, de opoziție, dreptul de a fi informat asupra împrejurării dacă datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator, dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii cât și transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Exercitarea acestor drepturi se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prin cerere scrisă datată și semnată expediată prin poștă cu confirmare de primire pe adresa operatorului.

Destinatarul datelor cu caracter personal

Destinatarul datelor cu caracter personal este operatorul precum și orice autorități față de care există obligația legală de divulgare.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani cu începere de la data incheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost colectate datele.

Declarație de consimțământ

Prin acceptarea termenilor și conditiilor prevazute în prezenta secțiune, utilizatorul (persoana vizată) își dă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către operator, pentru scopurile prevăzute mai sus.

Utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, prin cerere scrisă adresată operatorului iar retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Consimțământul este acordat în mod liber și este necondiționat.

Orice modificare a regulilor de confidențialitate va fi publicată la adresa web www.arcamedical.ro

Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.arcamedical.ro înainte de vizitare. Prin accesarea website-ului www.arcamedical.ro acceptați (implicit și necondiționat) în întregime Termenii și condițiile de utilizare.

ARCAmedical.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. Eventualele modificări și/sau completări urmează a fi afișate pe site-ul www.arcamedical.ro, urmând a intra în vigoare de la momentul afișării.

Acești termeni și conditii se referă și la utilizarea formularului de contact afișat pe site-ul www.arcamedical.ro. Pentru utilizarea formularului de contact este necesar să aveți peste 18 ani și să furnizați datele reale (nume, prenume, email).


1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Continutul website-ului www.arcamedical.ro este protejat de prevederile legale care reglementează dreptul de autor precum și drepturile conexe dreptului de autor. Toate materialele, incluzand toate imaginile, ilustratiile, articolele, textele, grafica, design-ul, clipuri audio/ video etc., continute în acest website sunt proprietatea ARCAmedical.ro și sunt protejate de legile referitoare la dreptul de proprietate intelectuala, precum și toate marcile și logo-urile proprietatea ARCAmedical.ro sau a detinatorilor licentelor.

Este interzisa modificarea continutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest website, indiferent de forma pe care acestea o imbraca, de catre orice persoana, fara acordul scris al ARCAmedical.ro.

2. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul foloseste website-ul pe riscul propriu. ARCAmedical.ro nu acorda niciun fel de garantie pentru utilizarea acestui website, nu garanteaza ca website-ul sau serverele pe care este gazduit nu contin virusi sau alte componente vatamatoare. ARCAmedical.ro nu poate fi facuta responsabila pentru eventualele daune, directe sau indirecte, ori pentru prejudicii cauzate de utilizarea sau vizitarea website-ului sau de imposibilitatea accesarii website-ului. ARCAmedical.ro nu este responsabila de utilizarea oricaror legaturi catre alte site-uri web, care se gasesc pe website, și nici pentru conținutul acestora. Informatiile despre servicii sunt oferite cu titlu informativ și nu constituie o oferta de a contracta. Informatii detaliate puteti obtine telefonic sau prin e-mail, utilizand datele de contact puse la dispozitie în sectiunea Contact.

3. RESPONSIBILITATEA UTILIZATORULUI

Utilizatorul raspunde de confidentialitatea propriilor informatii și de toate actiunile sale, inclusiv în situatia în care, din propria culpa, informatiile sale au fost compromise, furate si/sau folosite de terti altfel decat potrivit vointei sale.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru continutul informatiilor furnizate pe/prin intermediul site-ului www.arcamedical.ro și garanteaza ca are tot dreptul de a utiliza acest continut. Utilizatorul intelege și accepta ca acest continut va putea fi transferat intr-un mod necriptat. De asemenea, utilizatorul intelege și accepta ca site-ul www.arcamedical.ro sau proprietarul acestuia poate utiliza acest continut prin stocarea si/sau copierea acestui continut.

Utilizatorul este de acord să puna la dispozitia site-ului www.arcamedical.ro sau proprietarului acestuia informatiile complete și reale cerute în procesul de utilizare a formularului de contact și sa modifice aceste date în scopul de a le mentine reale și complete. Utilizatorul este de acord ca informatiile prezentate în cadrul procesului de contactare pot fi stocate și folosite pentru comunicarea cu utilizatorul.

Utilizatorul se obliga să utilizeze site-ul www.arcamedical.ro doar potrivit scopului sau declarat, acela de a comunica cu proprietarul sau de a efectua o programare în vederea unei consultatii sau operatii.

Utilizatorul se obliga ca actiunile sale să nu contravina în niciun fel legilor în vigoare și este singurul responsabil în cazul neindeplinirii acestei obligatii.

Utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile desfasurate de el prin site-ul www.arcamedical.ro

Utilizatorul se obliga să respecte dreptul de proprietate intelectuala al ARCAmedical.ro, dreptul de autor și drepturile asociate, astfel cum sunt protejate de legislatia romana.

Utilizatorul nu poate printa pagini pe de site-ul www.arcamedical.ro și nu are dreptul de a copia, reproduce, publica, adapta, face publice în orice mod, transfera sau distribui teme, materiale sau informatii de pe site-ul www.arcamedical.ro fara acordul scris al ARCAmedical.ro

Desfasurarea de catre utilizator a oricarei actiuni ilicite prin intermediul site-ului www.arcamedical.ro da dreptul administratorilor site-ului de a lua oricare sau toate masurile de mai jos:

– de a restrictiona accesul la unul sau toate serviciile sau functionalitatile site-ului, de drept, fara notificare;

– de a sterge orice informatie asociata cu utilizatorul;

– de a se adresa instantei de judecata pentru a obtine repararea oricarui prejudiciu cauzat de utilizator.

4. RESPONSABILITATEA ARCAmedical.ro

ARCAmedical.ro își rezerva dreptul de a adapta, adauga, corecta, modifica, abroga în tot sau în parte continutul termenilor și conditiilor. Pentru a fi tot timpul la curent cu eventualele adaptari, adaugiri, corecturi, modificari, abrogari ale termenilor și conditiilor, vă rugam să verificați varianta în vigoare aici.

ARCAmedical.ro își rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciilor sale oricand și oricarei persoane, fara a fi necesara o motivatie.

ARCAmedical.ro nu are obligatia de a verifica informatiile furnizate de utilizatorii sai si, prin urmare, nu poate fi trasa la raspundere pentru prejudicii cauzate de lipsa acestei verificari.

Desi nu ne asumam vreo obligatie în acest sens, ARCAmedical.ro își rezerva dreptul de a sterge sau elimina continutul nelegal, ofensator, amenintator, defaimator, obscen, pornografic sau care aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuala sau este în disonanta cu termenii și conditiile site-ului www.arcamedical.ro

ARCAmedical.ro nu ofera nicio garantie ca serviciile oferite corespund cerintelor utilizatorilor, ca serviciile oferite vor fi neintrerupte, la timp, sigure și fara erori si, prin urmare, își declina orice responsabilitate derivata din aceasta. ARCAmedical.ro se obliga insa sa rectifice în cel mai scurt timp orice eroare.

Raspunderea ARCAmedical.ro pentru daune va fi guvernata de prevederile prezentei sectiuni.

ARCAmedical.ro nu este responsabila de eventuale pierderi sau prejudicii directe sau indirecte rezultate din sau legate în orice fel de folosirea, imposibilitatea folosirii sau gradul de performanta a site-ului www.arcamedical.ro

ARCAmedical.ro nu este responsabila pentru neindeplinirea de catre utilizatorii și clientii sai a obligatiilor descrise mai sus sau pentru actiunile ilicite ale utilizatorilor si clientilor sai.

5. CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate prezentată în secțiunea www.arcamedical.ro/politica-utilizare-arca.html#confidentialitate face parte integranta din termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.arcamedical.ro

6. CLAUZE FINALE

Neexercitarea de catre ARCAmedical.ro a oricărui drept prevăzut în prezenta secțiune “Termeni și Condiții” nu constituie o renunțare tacită la exercitarea lui.

În cazul în care utilizatorul este considerat a fi un consumator, precum și în situatia în care orice clauza a acestor termeni și conditii este declarată invalidă sau inaplicabilă împotriva utilizatorului din cauza legislației de protecție a consumatorilor sau din orice alt motiv, acea clauza va fi considerată nulă sau inaplicabilă, după caz, fără a afecta celelalte clauze a acestor termeni și conditii.

Acești termeni și conditii, inclusiv politica de confidențialitate, reprezintă unicul și întregul acord încheiat între ARCAmedical.ro și utilizator cu privire la serviciile furnizate prin intermediul site-ului www.arcamedical.ro și înlocuiesc orice înțelegere scrisă sau verbală între ARCAmedical.ro și utilizator în ceea ce privește aspectele reglementate de acești termeni și condiții.

Termenii și condițiile prezentate în prezenta secțiune sunt guvernate de legea română. Orice dispută, controversă, responsabilitate, revendicare care decurge din sau în legatură cu serviciile furnizate prin intermediul site-ului www.arcamedical.ro se supun spre competenta soluționare, în mod exclusiv instanțelor de judecată.

Politica de cookies

ARCAmedical.ro tratează cu seriozitate datele personale ale vizitatorilor / utilizatorilor și de aceea am adoptat politica NO COOKIES, fără module cookies.

Site-ul www.arcamedical.ro NU stochează și NU colectează informații în cookie-uri și tehnologii similare.

Cookie-urile sunt folosite (și) în scopul de analiză a comportamentului utilizatorilor de internet și pentru plasarea de publicitate. În principiu, aceste mini-fișiere cookies fac posibilă refacerea traseului parcurs de terminal (PC, tabletă, mobil) în navigarea web cotidiană, contribuind la conturarea unui profil digital al utilizatorului.

Recomandăm folosirea de plugin-uri de browser pentru blocarea cookie-urilor către terțe părți cum ar fi UBlock, Ghostery, AdBlock, PrivacyBadger.